WYPOSAŻENIE ZBIORNIKÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie ścieków to obiekty wyposażone w specjalistyczne urządzenia i konstrukcje stworzone do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz komunalnych. Proces oczyszczania polega na usuwaniu ze ścieków rozpuszczonych w nich substancji chroniąc tym samym ich odprowadzanie do rzek, jezior czy gruntu.

Powyższe konstrukcje stanowią fundament każdej oczyszczalni ścieków, jednak nie wyczerpują katalogu produktów dedykowanych tej branży. Często na zamówienie wytwarzane są następujące elementy:

  • odpływy,
  • pomosty robocze,
  • przelewy pilaste,
  • rurociągi,
  • śmigła,
  • układy sterujące,
  • zastawki,
  • zgarniacze osadu
  • i wiele innych

Przedsiębiorstwo produkcyjne Anrex oferuje kompleksową obsługę i fachowe doradztwo w zakresie produkcji wyrobów ze stali. Pod uwagę brane są indywidualne potrzeby, lokalizacja oraz uwzględnienie warunków w jakich konstrukcje będą przechowywane. Jako producent konstrukcji stalowych Anrex jest otwarty na sugestie swoich klientów tak, aby dążyć stale do podnoszenia jakości wytwarzanego sprzętu.