ZWIJANIE

Zwijanie blach o grubości do 4 mm na długości 2000mm